TableOnline Icon

Ehdot ja lausekkeet

TableOnline – palvelun yleiset käyttöehdot


1. Yleistä


Tässä asiakirjassa kerrotaan TableOnline Finland (y-tunnus 2349007-3, kotipaikka Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki) nimisen osakeyhtiön tarjoaman ravintoloiden varaussivuston käyttöön liittyvät yleiset käyttöehdot, joita sovelletaan sopimusehtoina kuluttajan ja TableOnlinen väliseen sopimukseen TableOnlinen tarjoamasta palvelusta (joka sisältää kaiken sisällön ja toiminnat, joita löytyy TableOnlinen ylläpitämältä internet sivulta www.tableonline.fi). Sopimus kattaa myös kaikki muut mahdolliset TableOnlinen kuluttajille tarjoamat palvelut. TableOnline suosittelee lukemaan näiden käyttöehtojen kohdat seitsemän ja kahdeksan erikoista huolellisuutta noudattaen. TableOnline ei anna minkäänlaista takuuta palvelulle ja kaikki vastuut rajoittuvat siihen, mitä tässä sopimuksessa on määritelty.

2. Palvelun käyttäminen


Voitte aloittaa palvelu käyttämisen heti, kun olette hyväksyneet nämä käyttöehdot ja antaneet kaikki palvelun käyttöön tarvittavat tiedot

3. Palvelun käyttöön liittyvät ehdot


Palvelun käyttö edellyttää, että:

 • Noudatatte lakeja ja asetuksia
 • Noudatatte kaikkia TableOnlinen määrittämiä palvelun käyttöön liittyviä ohjeita ja käytäntöjä
 • Ilmoitatte välittömästi mahdollisesta palveluun liittyvästä tietoturvauhkasta

4. Palvelun käytön lopettaminen


Käyttäjä ei saa:

 • Käyttää palvelua tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa TableOnlinelle tai jollekin sen asiakkaalle, toimittajalle tai yhteistyökumppanille
 • Käyttää palvelua välineenä lähettää ravintoloille aiheettomia varausviestejä
 • Käyttää luvattomia keinoja palvelun uudelleenreitittämiseksi
 • Vahingoittaa tai ylikuormittaa tahallaan palvelua tai häiritä sen käyttämistä
 • Myydä tai jakaa palvelua kokonaan tai osittain edelleen

5. Luottamuksellisuus


Käyttäessänne palvelua TableOnline pitää palvelun käyttöönne liittyvät tiedot luottamuksellisina ja käsittelee niitä TableOnlinen tietosuojalausekkeen sekä kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin. Käyttämällä tätä palvelua hyväksytte sen, että TableOnline käsittelee ja luovuttaa henkilötietojanne tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

6. Muutokset käyttöehtoihin


TableOnline pidättää oikeuden käyttöehtojen muutoksiin. Muutokset astuvat voimaan 30 päivän kuluttua muutosten ilmoittamisesta, jonka aikana käyttäjän tulee lopettaa palvelun käyttö, mikäli ei hyväksy uusia ehtoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutokseen, jolloin muutokset astuvat voimaan yhtäaikaisesti lainsäädäntömuutoksen kanssa.

7. Palvelun takuu


TableOnline toimittaa palvelun sellaisena kuin se on. TableOnline ei takaa palvelussa olevan sisällön oikeellisuutta tai sen ajan tasalla olemista. TableOnline ei anna palvelun käyttämiselle minkäänlaista takuuta

8. Vastuunrajoitus


TableOnline ei vastaa teille aiheutuneista vahingoista, mukaan lukien muun muassa välittömät, välilliset, epäsuorat vahingot ja menetetyt voitot. Tämä rajoitus koskee kaikkea, joka liittyy:

 • TableOnlinen tarjoamiin palveluihin
 • Kolmansien osapuolien sivustot (mukaan lukien lähdekoodi), ohjelmistot ja toimet
 • Yhteensopimattomuuteen muiden palvelujen tai ohjelmistojen tai laitteiden kanssa
 • Kaikkeen palvelun käyttöön liittyviin yksityiskohtiin
 • Väitteisiin sopimusrikkomuksista, takuuvaatimuksiin, laiminlyönteihin ja vahingonkorvausvaateisiin
 • Kolmannen osapuolen toimiin, mukaan lukien palvelussa mukana olevat ravintolat

Edellä olleita vastuunrajoituslauseita sovelletaan vaikka TableOnline olisi tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

9. Sopimuksen tulkinnat


Tätä sovellusta noudatetaan kaikilta osin, ellei se ole ristiriidassa Suomen lain kanssa. Mikäli jokin kohta tai lause on ristiriidassa Suomen lain kanssa, se korvataan mahdollisimman samankaltaisella lauseella, joka on lain kanssa yhteensopiva. Mahdollinen muutos ei vaikuta näiden käyttöehtojen muihin kohtiin. Tämä sopimus muodostaa perustan palvelun käyttämiselle ja korvaa kaikki mahdolliset aiemmat palvelun käyttöön liittyvät sopimukset

10. Sopimuksen siirto


TableOnlinella on oikeus siirtää tämä sopimus, milloin tahansa, osittain tai kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle ilman etukäteisilmoitusta. Palvelun käyttäjillä ei kuitenkaan ole oikeutta luovuttaa sopimusta osittain tai kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle joko väliaikaisesti tai pysyvästi

11. Kolmannet osapuolet


Tämä sopimus on tehty ensisijaisesti kuluttajan ja TableOnlinen välille ja hyödyttämään molempia osapuolia. Mahdollisten ravintoloiden varaus tai maksuehtojen osalta kuluttaja on kuitenkin sopimussuhteessa ravintolaan ja sitoutuu noudattamaan ravintolan ehtoja, jotka on kuluttajalle näytetty kesken varausprosessin ja lähetetty sähköpostilla varausvahvistuksen yhteydessä. Tätä sopimusta ei voida ulottaa koskemaan muita kolmansia osapuolia.

12. Reklamaatiot


Mahdolliset reklamaatiot koskien palvelussa esiintyviä virheitä tulee esittää viimeistään yhden (1) kuukauden sisällä virheen tapahtumisesta, jonka jälkeen kyseiseen virheeseen ei voi enää vedota tai esittää mitään vaateita siihen liittyen. Tämä ehto koskee sopimuksen molempia osapuolia.

13. Ilmoitukset TableOnlinelle


Kaikki viralliset ilmoitukset TableOnlinelle tulee lähettää postitse käyttöehtojen kohdassa yksi ilmoitettuun TableOnlinen kotipaikan osoitteeseen

14. Sähköinen tiedottaminen


Tämä sopimus on vain sähköisessä muodossa. TableOnline pidättää oikeuden lähettää käyttäjille sähköisessä muodossa olevaa palveluun liittyvää tietoa. Käyttäjillä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta palveluun liittyvää tietoa, mutta tällöin TableOnlinella on oikeus peruuttaa käyttäjän oikeus käyttää palvelua. TableOnline voi antaa tarvittavat tiedot:

 • Sähköpostilla osoitteeseen, jonka käyttäjä on antanut palveluun kirjautumisen yhteydessä
 • Internet sivulla www.tableonline.fi siihen varatussa paikassa

TableOnlinen edellä kerrotuilla tavoilla toimittamat sähköiset ilmoitukset katsotaan lähetetyn ja saatetun käyttäjän tietoon. Jos käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vastaanottaa TableOnlinelta sähköisessä muodossa annettuja ilmoituksia, ei hänellä myöskään ole mahdollisuutta palveluun käyttämiseen ja hänen tulee se lopettaa

 • TableOnlinen käyttö edellyttää tiettyjen henkilökohtaisten tietojen antamista TableOnlinen käyttöön
 • TableOnline käyttää tietojanne tarjotakseen palvelun kautta etsimiänne tuotteita ja palveluja.
 • TableOnline voi käyttää tietojanne ilmoittaakseen myös muista tuotteista ja palveluista

15. Palvelun kautta tehtävät maksut ja luottokorttivarmenteet


Palvelun piirissä olevilla ravintoloilla on mahdollisuus myydä tuotteita ja palveluja ennakkomaksulla ja ottaa luottokorttitiedot talteen varauksen vahvistamiseksi. Mikäli ravintola käyttää tätä ominaisuutta tulee ravintolan varausta ennen näytettävässä viestissä määritellä peruutusehdot. Ravintola voi halutessaan myös määrittää, että ennakkomaksua ei palauteta missään olosuhteissa. Maksujen osalta palvelun käyttäjä on sopimussuhteessa suoraan ravintolaan ja TableOnline ei ole vastuussa ravintolan varaukseen ja maksuun liittyvistä ehdoista. Maksuliikenteestä ja luottokorttien käsittelystä ja tallentamisesta on vastuussa ulkopuolinen palveluntarjoaja Stripe (stripe.com). TableOnline ei tallenna käyttäjien luottokorttitietoja.

16. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen


Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

TIETOSUOJALAUSEKE

Päivitetty 23.5.2018


Me TableOnline Oy:ssä arvostamme yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietojasi. Saat halutessasi tietoja siitä:

 • Millaisia tietoja käsittelemme?
 • Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?
 • Kuinka kauan säilytämme tietoja?
 • Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?
 • Mihin tietoja siirretään?
 • Mihin tietoja luovutetaan?
 • Miten tiedot suojataan?
 • Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?
 • Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

Huomioithan, että palvelumme voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin. Emme voi kontrolloida näitä sivustoja, eikä tämä tietosuojalauseke koske näitä ulkopuolisia sivustoja. Suosittelemme käyttämään harkintaa selaillessasi internetiä sekä tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojakäytäntöihin erikseen.


Millaisia tietoja käsittelemme?


Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja palvelumme käyttäjistä:

 • Kuluttaja-asiakkaiden tiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehdyt varaukset ja niihin liittyvät tiedot, TableOnlinelle annetut palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot, käyttäjän sijaintin perustuvat IP-osoitteet
 • Yritysasiakkaiden tiedot: Asiakkaan yrityksen tiedot, kuten nimi, y-tunnus, toiminta-ala, osoite, laskutustiedot, yhteyshenkilön nimi, asema, puhelinnumero, sähköpostiosoite, TableOnlinelle annetut palautteet ja yhteydenotot, mahdollinen suoramarkkinointikielto.
 • Automaattisesti kerätyt verkkokäyttäytymistiedot: Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten palvelun käytät palveluitamme ja mobiilisovelluksia (esim. vierailun kesto ja aika), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla vierailet. Tiedot kertyvät automaattisesti palvelinlokeihin ja yhdistetään käyttäjän päätelaitteelle asetettuun evästeeseen. Lisätietoja saat evästelausekkeestamme.

Saamme tietojasi suoraan sinulta varauksenteon, tilauksen tai muun yhteydenoton kautta. Tiedot voivat olla palvelujen käytöstä havainnoituja ja johdettuja. Yritysasiakkaiden osalta saatamme kerätä tietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta. Näistä potentiaalisista asiakkaistamme keräämme tyypillisesti nimen, sähköpostiosoitteen, aseman ja yrityksen nimen ja yhteystiedot.


Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?


Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

 • Sopimus: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka olet tilannut. Emme voi tehdä tarjousta, täyttää sopimusta, mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä sopimukseen liittyvissä asioissa ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi.
 • Suostumus: Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen, luovuttaaksemme yhteystietojasi valikoitujen kumppanien suoramarkkinointitoimenpiteitä varten taikka tehdäksemme markkinointi- ja mielipidetutkimuksia. Voimme myös pyytää suostumuksesi siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.
 • Oikeutettu etu: Käsittelemme henkilötietoja palveluiden ja liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen, tuotekehitykseen ja raportointiin, profilointiin ja segmentointiin, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen sekä puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin. Voit vastustaa käsittelyä alla kuvatuin tavoin.
 • Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Kuinka kauan säilytämme tietoja?


Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Esimerkiksi asiakkuuteen liittyviä tietoja säilytetään pääsääntöisesti 60 kuukautta viimeisimmän varauksenteon jälkeen, jotta voimme lähettää sinulle aiempiin varauksiin tai pääteltyihin mielenkiinnonkohtaisiin perustuvia tarjouksia, käyttää tietoja palveluidemme kehittämiseen sekä vastata mahdollisiin reklamaatioihin. Tämän ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerättyjä verkkokäyttäytymistietoja säilytämme tyypillisesti muutamista kuukausista muutamiin vuosiin, sillä tämän ajan tietojen oletetaan kuvaavan mielenkiinnonkohteitasi. Tiedoista pääteltyjä kohderyhmätietoja, jotka on yhdistetty asiakastietoihin, voidaan säilyttää niin kauan kuin asiakastietoja tai markkinointirekisteriä säilytetään.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.


Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?


Voimme kerätä käyttäytymistietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu päätelaitteellesi, ja joka sisältää nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Myös mobiilisovelluksissa käytetään evästeitä vastaavaa numeerista tunnistetta. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita päätelaitettasi tai tiedostojasi. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen, eivätkä ne mahdollista kovalevylläsi olevien tietojen tutkimista. TableOnlinen lisäksi myös kolmannet osapuolet asettavat evästeitä.

Käytämme evästeitä kehittääksemme palveluistamme yhä parempia, näyttääksemme osuvampaa mainontaa sekä räätälöidäksemme palveluiden ja markkinointiviestien sisältöjä.

Voimme yhdistää evästeillä kerättyä käyttäytymistietoja henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin, kuten nimeen ja sähköpostiosoitteeseen, jos olet kirjautuneena palveluihimme.

Lue lisää evästelausekkeestamme.


Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?


Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
 • Tietojen siirtäminen: Voit myös halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin. Suoramarkkinointisuostumuksen voit peruuttaa painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Evästeiden estäminen: Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Lue lisää vaikutusmahdollisuuksista evästelausekkeestamme.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.

Mihin tietoja siirretään?


Tietojasi käsittelevät ne City Digital -konsernin työntekijät, joilla on oikeus tietojen käsittelyyn työtehtäviensä hoitamiseksi. Lisäksi käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle voi perustua myös suostumukseesi.


Mihin tietoja luovutetaan?


 • Ravintolat: Luovutamme henkilötietojasi ravintolalle, johon teet varauksen palvelumme kautta.
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • City Digital -konserni: Voimme käsitellä henkilötietojasi City Digital -konsernin sisällä. Konserniin kulloinkin kuuluvat yhtiöt ovat nähtävillä täällä.
 • Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellet ole tätä kieltänyt.
 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Miten tiedot suojataan?


Suojaamme henkilötietosi erittäin huolellisesti käyttämällä asianmukaisia organisatorisia ja teknisiä tietoturvakeinoja. Säilytämme rekisterin sisältämiä koneita vartioituna. Rekisteritietoihin pääseminen edellyttää käyttäjältään riittävän vaikeata salasanaa, joka vaihdetaan säännöllisesti. Salasana annetaan ainoastaan niiden henkilöiden tietoon, joille pääsy rekisteriin on välttämätöntä. Huolehdimme suojautumisesta internetistä tulevia tietomurtoja vastaan teknisin ja/tai ohjelmistollisin keinoin.


Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?


Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


Mihin voit ottaa yhteyttä?


TableOnline Finland Oy Y-tunnus: 2349007-3
Osoite: Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki
Sähköposti: [email protected]
Yhteyshenkilö: Ville Heinonen
Sähköposti: [email protected]


EVÄSTEET


TableOnline-sivustolla käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Voit halutessasi estää tai tyhjentää evästeet selaimen asetusten avulla. Jatkettuasi sivustojen selaamista annetun informaation ja tarjottujen vaikutusmahdollisuuksien jälkeen, hyväksyt evästeiden asettamisen ja tietojen käyttämisen palveluiden parantamiseksi sekä mainonnan ja markkinointiviestien räätälöimiseksi alla tarkemmin kuvatuin tavoin.
Tässä lausekkeessa kerromme tarkemmin:

 • Mitä evästeet ovat
 • Miten evästeitä käytetään tällä sivustolla
 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia käyttäjillä on
 • Mikä on evästeiden voimassaoloaika
 • Mihin käyttäjä voi ottaa yhteyttä

Mitä evästeet ovat?


Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin sivustoamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustolle, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

Miten evästeitä käytetään TableOnlinen sivustolla?


Käytämme evästeitä kehittääksemme palveluitamme ja liiketoimintaamme sekä sivuston käytön analysoimiseksi, käyttäjämäärien laskemiseksi, tavoittavuuden ja konversion mittaamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi. Lisäksi voimme seurata evästeiden avulla, onko lähettämämme markkinointiviestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä. Käytämme ns. ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi palveluissamme käytetään ns. kolmannen osapuolien, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien, mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä. Käytämme palveluissamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan sivustomme käyttöä. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot (esimerkiksi IP-osoitteet) lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös mukauttaa käyttäjille näkyvien mainosten sisältöä aiemman selaushistorian perusteella. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muuhun Googlen tallentamaan tietoon.

Lisäksi palveluissamme voi olla sosiaalisen median evästeitä ja ns.
yhteisöliitännäisiä, jotka mahdollistavat sisällön jakamisen sosiaalisen median
palveluissa. Niiden avulla voidaan myös kohdentaa mainontaa. Sosiaalisen median
palvelut, kuten Facebook, voivat kerätä tietoa käyttäjän vierailusta kulloinkin
voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa
mukaisesti.

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia käyttäjillä on?


 • Sivuston yksityinen selaus: Yksityisellä selauksella (”Private Browsing”, ”Incognito” tai ”InPrivate”) käyttäjä voi selata sivustoja niin, ettei sivuista, joilla käyttäjä on käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla.
 • Uuden evästeprofiilin luominen: Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa yksilöivää tunnistetta, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.
 • Evästeiden estäminen: Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
 • Google Analyticsin käytön estäminen: Käyttäjä voi estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan täällä. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.
 • Sosiaalisen median evästeet: Sosiaalisen median palveluntarjoajat keräävät evästeiden sekä liitännäisten ja painikkeiden avulla tietoa palveluistamme. Sosiaalisen median palveluntarjoajien harjoittaman tietojen keräämisen tarkoitus ja laajuus, tietojen käyttötavat ja siihen liittyvät oikeudet sekä tiedot yksityisyydensuoja-asetusten muuttamisesta esitetään kunkin sosiaalisen median palvelun yksityisyydensuojaa koskevissa ehdoissa.

Mikä on evästeiden voimassaoloaika?


Käytämme istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen. Lisäksi käytämme pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Mihin käyttäjä voi ottaa yhteyttä?


Tähän evästelausekkeeseen liittyvät tiedustelut voi lähettää osoitteeseen:

TableOnline Finland Oy
Y-tunnus: 2349007-3
Osoite: Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki
Sähköposti: [email protected]
Yhteyshenkilö: Ville Heinonen Sähköposti: [email protected]

Ravintoloitsija, liity TableOnlineen

TableOnline on Suomen suurin online-pöytävarauspalvelu, joka tavoittaa viikoittain yli 100 000 aktiivista ravintola-asiakasta Suomessa ja Virossa.

Tarjoamme kattavan markkinoinnin lisäksi edistyneen varaustenhallintaohjelman, jolla varaustenhallinnan lisäksi keräät huomaamatta laajan asiakarekisterin ja voit pitää yhteyttä asiakkaisiisi. Olemme kiinnostuneet kuulemaan lisää juuri sinun ravintolastasi!

RAVINTOLOITSIJA, LUE LISÄÄ!